Institució Catalana d'Història Natural (ICHN)

Treballs

Els sistemes naturals de la vall d’Alinyà
Presentació, per Jordi Sargatal
Introducció,
per Josep Germain
Llista de sigles emprades pels autors

Estudi climatològic de la vall d’Alinyà,
per Joan Moisés, Manuel Ibáñez, Rafael Rodríguez i José Ramón Olarieta

Nota explicativa del plànol geològic de la vall d’Alinyà i la seva rodalia, per Joan Ullastre i Alícia Masriera
Plànol geològic de la vall d’Alinyà i la seva rodalia
Talls geològics de la vall d’Alinyà i la seva rodalia

Sòls de la vall d’Alinyà: aproximació a escala de reconeixement, per José Ramón Olarieta, Rafael Rodríguez-Ochoa, Josep Maria Raluy, Francesc Domingo, Joan Moisés i Josep Torra

Estudi de la microbiòtica aquàtica de la vall d’Alinyà, per Ricard Guerrero, Mercedes Berlanga, Xavier Roig i Mercè Piqueras

Les algues dels sistemes aquàticas de la vall d’Alinyà: biodiversitat i qualitat biològica de l’aigua, per Jaume Cambra i Gemma Urrea

Els fongs de la vall d’Alinyà (primeres dades), per Jordi Vila, Xavier Llimona, Carles Cortés, Pilar Hoyo i Rosa M. Alentorn

Aproximació a la flora liquènica de la vall d’Alinyà, per Àngels Longán, Esteve Llop i Pere Navarro-Rosinés

Els briòfits de la vall d’Alinyà, per Rosa M. Cros, Montserrat Brugués i Llorenç Sáez

Flora vascular de la vall d’Alinyà, per Llorenç Sáez, Joan Devis i Ignasi Soriano

Mapa de vegetació de la vall d’Alinyà. Memòria explicativa, per Ignasi Soriano i Joan Devis
Mapa de vegetació actual de la vall d’Alinyà
Mapa de vegetació potencial de la vall d’Alinyà
Mapa d’àrees d’interès per la conservació a la vall d’Alinyà

Inventari i distribució dels mol·luscs a la vall d’Alinyà: informació bàsica per a la conservació i la gestió de l’àrea, per Vicenç Bros, Jordi Cadevall, Elisabeth Hernández, Jordi Nebot, Albert Orozco i Francesc Uribe

Introducció a la fauna de lepidòpters de la vall d’Alinyà, per Francesc Vallhonrat, Arcadi Cervelló, Albert Xaus, Josep Joaquim Pérez De-Gregorio, Josep Miquel Parés, Emili Requena, Jordi Dantart, Josep Martí, Albert Orozco i Frederic Palou

Les comunitats d’artròpodes epiedàfics de tres localitats de la vall d’Alinyà, per Antoni Serra i Àlex Richter

La fauna vertebrada de la vall d’Alinyà, per Jordi Camprodon, David Guixé i Joan Maluquer-Margalef

Els boscos de la vall d’Alinyà, per Lluís Comas, Berta Obon, Teresa Mata, Jordi Vayreda i Joan Josep Ibàñez Mapa forestal de la vall d’Alinyà

Els sistemes fluvials de la vall d’Alinyà. Estat ecològic i propostes de conservació, per Vicenç Acuña i Narcís Prat

Ecologia i aprofitament dels ecosistemes pratícoles de la vall d’Alinyà, per José María Arenas, Ignasi Serra i Maria Teresa Sebastià

La fesomia geogràfica de la vall d’Alinyà, per Joan Tort
Mapa general de la vall d’Alinyà