Institució Catalana d’Història Natural (ICHN)

Socis

La Institució Catalana d’Història Natural és una plataforma interdisciplinària i naturalista que suma els coneixements de les diverses especialitats dels seus membres, tot vinculant-los amb la resta de la realitat social. Actualment, el nombre de membres arriba gairebé al miler.

Si voleu donar-vos d’alta com a socis de la nostra societat o canviar alguna de les vostres dades, us agrairem ens feu arribar el formulari corresponent, pertinentment complimentat, per fax al 932 701 180 o per correu electrònic a l’adreça ichn@iec.cat.


Accés als formularis de:

Butlleta d’inscripció
Canvi de dades

Categories de socis

• Socis numeraris, 36 €/any La quota reduïda que es pot aplicar als socis numeraris és la següent:

  • Estudiants (fins a 26 anys), 24 €/any

  • Socis que també ho siguin d’una societat adherida (Societat Catalana de Lepidopterologia, Grup Mineralògic Català, Centre d’Estudis de la Natura del Barcelonès Nord, Centre d’Història Natural de la Conca de Barberà, Societat Catalana de Micologia, Estació Biològica de l’Aiguabarreig, Associació Catalana de Malacologia, Associació Ibèrica de Mirmecologia, Objectiu Natura, Associació d'Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Societat Catalana d'Herpetologia, Centre Excursionista de Terrassa, Associació Montphoto, Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, El Cau del Cargol), 27 €/any

  • Socis que també ho siguin d’una societat filial de l’IEC, amb les quals s’hagi establert l’acord recíprocament (és a dir, l’altra societat també aplicarà la quota reduïda a aquests socis), 27 €/any. Actualment aquest acord s’ha establert amb la Societat Catalana de Biologia.

  • Quota familiar, gratuïta, sense dret a publicacions, si es té el mateix domicili familiar que un altre soci.

• Socis corporatius, 300 €/any
• Socis protectors, com a mínim quatre vegades la quota dels socis numeraris o bé les entitats o empreses que superin com a mínim quatre vegades la quota de soci corporatiu.
• Socis adherits, 36 €/any