EnviatKOcd.asp
Institució Catalana d’Història Natural (ICHN)

Notificació de canvi de dades


Per notificar qualsevol canvi de dades, envieu-nos-les mitjançant el formulari adjunt o, bé per correu electrònic o per correu normal, a l’adreça:

Carme, 47 - 08001 Barcelona
Tel.: 933 248 582
Adreça electrònica: ichn@iec.cat
Adreça d'Internet: http://ichn.iec.cat

Nom i Cognoms*


NIF*

Data de naixement*

Adreça*

Població*

Codi Postal*

Telèfon

Adreça electrònica*


Formació acadèmica

Professió

Adreça electrònica

*Camp obligarori.

Canvi de categoria de soci (si us plau, marqueu el camp que correspongui a la categoria que us interessi

• Numerari  

• Sol·licito la reducció de la quota de soci numerari perquè sóc soci/sòcia de(especifiqueu de quina entitat)

• Estudiant (cal enviar una còpia del carnet d’estudiant, per correu electrònic) 

• Quota familiar. El soci titular és en/na

• Adherit

• Protector 

• Corporatiu 

Dades bancàries

Banc/caixa

Adreça de l’agència:
 

Número de compte IBAN

Data


En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us comuniquem que les dades que faciliteu estan incloses en una base de dades de la qual és titular la ICHN i que en qualsevol moment podeu exercir el dret d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades.

Autoritzo la ICHN per facilitar les meves dades a l’Institut d’Estudis Catalans perquè em trameti informació de les seves activitats i de les activitats de les altres societats filials. 

  

 
No