Institució Catalana d’Història Natural (ICHN)

Societat Catalana de Lepidopterologia


La Societat Catalana de Lepidopterologia (SCL), és una associació científica no lucrativa, adherida a la ICHN des de la seva fundació el 1978. Agrupa entomòlegs afeccionats i professionals, i els seus principals objectius són fomentar i difondre la recerca científica sobre la biologia, l’ecologia, la sistemàtica i la distribució dels lepidòpters, principalment a Catalunya; contribuir a la conservació i a la protecció de la fauna lepidopterològica i els seus hàbitats; informar les institucions, organismes i persones que ho sol·licitin sobre els camps de recerca esmentats i col·laborar en aquests objectius amb altres entitats similars.  

La seu social de la SCL és el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, amb el qual col·labora des de la seva fundació.  

La SCL organitza activitats de la seva especialitat per als seus socis com sessions científiques periòdiques, sortides col·lectives, cursets, grups de treball especialitzats sobre temes diversos, estudis en parcs o paratges d’interès natural, «La nit de les papallones» com en altres països europeus, etc. Col·labora amb altres entitats i associacions en activitats relacionades amb la lepidopterologia. També se celebra, aproximadament cada dos anys, una Sessió Conjunta d’Entomologia ICHN-SCL, en la qual els membres d’ambdues entitats exposen treballs d’aquesta matèria.  

La SCL compta amb una biblioteca especialitzada amb un fons bibliogràfic que inclou un centenar de llibres i més de 150 títols de publicacions periòdiques, principalment d’Europa, de les quals rep una setantena en règim de bescanvi.  

La SCL edita semestralment el Butlletí de la SCL, que conté articles i notes científiques sobre les diverses branques de la lepidopterologia, revisions periòdiques de les publicacions ingressades a la biblioteca i de les novetats editorials d’interès, informació de les activitats que organitza l’entitat i d’altres activitats relacionades.

De manera no periòdica, s’edita el volum de Treballs de la SCL, quan hi ha la disponibilitat i la possibilitat de fer-ho. S’edita també una Agenda informativa que es tramet als socis amb les activitats previstes tan de la SCL com d’altres organitzacions que puguin interessar en l’àmbit de la lepidopterologia.  

La SCL és oberta a tots els interessats en l’estudi dels lepidòpters i es pot demanar informació a:

Societat Catalana de Lepidopterologia
Apartat de correus 35049; 08080 Barcelona

Adreça electrònica: scl.ichn@iec.cat.