Estratègia Catalana de Conservació de Flora

Organització

Els treballs de la Estratègia Catalana de Conservació de Flora han estat impulsats per la Comissió Assessora de Conservació de Flora de Catalunya seguint les recomanacions de les conclusions de les Jornades Catalanes de Conservació de Flora. Per encàrrec del DAAM de la Generalitat de Catalunya, la redacció del document i l’organització del procés participatiu ha estat encarregada a la ICHN, que ha establert una distribució de treball en forma de comissions de promoció (Grups Promotors) corresponents a cadascun dels 5 grans objectius de l’estratègia. L’ECCF, igualment, compta amb  suport tècnic específic i de la pròpia ICHN i en els diversos grups de treball s’hi van integrant persones interessades i experts en cada àmbit. Cadascun d’aquests té un coordinador i hi ha també un ccordinador general de l’ECCF.

Àmbit temàtic

Grup promotor

1. Comprendre i documentar la diversitat vegetal (recerca, diagnòstic, catalogació, etc.)

Llorenç Sàez, Alfonso Susanna, Núria Membrives, Ignasi Soriano, Artur Lluent.  Xavier Llimona, Xavier Oliver, Moisès Guardiola, Antonio Gómez i un membre del SENP GenCat.

Coordinador: Llorenç Sàez

2. Conservar la diversitat vegetal (planificació i execució d’accions de con-servació) (in situ i ex situ)

Clara Racionero, Pere Aymerich, Josep M. Montserrat, Pere Casals, Cèsar Blanché. Moisés Guardiola, Xavier Oliver, Míriam Aixart i Pilar Vendrell.

Coordinadors: Xavier Oliver i Moisès Guardiola

3. Ús sostenible de la diversitat vegetal (etnobotànica, recursos genètics, fores-tals, recol·lecció, empremta ecològica externalitzada, etc.)

Josep A. Conesa, Núria Gàzquez. Joan Vallès, Josep M. Ninot i un membre del SENP GenCat. 

Coordinador: Josep M. Ninot

4. Educació i conscienciació

Josep M. Montserrat, Ignasi Soriano. Andreu Salvat, Xavier Oliver, Artur Lluent i un membre del SENP GenCat.

Coordinador: Ignasi Soriano

5. Capacitat (formació de personal, experts, equips, instal·lacions, tècniques, coordinació i treball en xarxes, etc.)

Francesc Diego/Maria Pery, Joan Font, Manel Pomarol, Xavier Oliver, Clara Racionero, David Carrera i un membre del SENP GenCat.

Coordinador: David Carrera


Assessorament estratègic: Beatriu Tenas

Secretari Tècnic: Albert Palou

Suport tècnic i administratiu ICHN: Josep Germain, Isabel Munujos

Coordinador General: Cèsar Blanché

Inici