DELTA DEL LLOBREGAT: ESTANY DE CAL TET

 

Una reserva natural a tocar Barcelona

Descripció del medi i del paisatge

Ý

Inici


Accés i itinerari


Medi natural

 

4

Documentació

L’itinerari transcorre per una zona que ha experimentat grans canvis d’ençà l’excavació de la nova desembocadura del riu Llobregat, la qual va tenir lloc entre l’any 2002 i el 2004. No només és de nova creació l’actual llera del riu sinó que també ho és el mateix estany de cal Tet, de 10 hectàrees de superfície, i la platja de ca l’Arana. De la primitiva reserva natural resten la bassa i la pineda de ca l’Arana.

L’itinerari permet observar la majoria dels hàbitats característics de les zones humides litorals i de les espècies que hi habiten, essent especialment destacable la diversitat d’espècies d’ocells que s’hi poden trobar, ja que al delta han estat citades 356 espècies, nombre aquest que adquireix especial relleu si es té en compte que aquest espai es troba al bell mig de la regió metropolitana de Barcelona. Actualment també es poden visitar els antics edificis de la caserna dels carrabiners i l’edifici del semàfor, ambdós a la platja del Prat i recentment remodelats.

 


Cal Tet-ca l’Arana forma part dels espais protegits del delta del Llobregat des de l’any 1987, quan es van declarar les Reserves Naturals Parcials de la Ricarda-Ca l'Arana i el Remolar–Filipines. A partir de l’any 1994 s’inclouen en la ZEPA del Delta del Llobregat i des de l’any 2006 formen part de la Xarxa Natura 2000. Actualment el Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat s’encarrega de la seva gestió. L’itinerari també transcorre per un extrem del Parc Agrari del Baix Llobregat.

 
 

 

Lloc

Municipi del Prat de Llobregat: canal de la Bunyola; platja 
del Prat; estany de cal Tet i platja de ca l’Arana.
 

Comarca

Baix Llobregat.

Longitud de l’itinerari

10,55 km

Accés amb transport públic

Sí. La línia d’autobús PR3, que va de l’estació de RENFE al Cementiri del Sud, deixa a uns cinc-cents metres del punt d’inici de la sortida (itineraris i horaris).

Època més recomanable

Tot l’any.

Horaris i accés

Dificultat

Itinerari molt fàcil. El camí  i els aguaits de l’estany de cal Tet estan adaptats per a cadires de rodes. Part de l’itinerari també es pot fer amb bicicleta.

Autors

Josep Germain; Joan Pino; Xavier Santaeufemia.

 

Institució Catalana d’Història Natural

Carme, 47 – 08001 Barcelona - ichn@iec.cat - http://ichn.iec.cat.