Institució Catalana d’Història Natural (ICHN)

Avaluació del sistema despais naturals protegits de Catalunya

Presentació del projecte

Llista d’espais naturals protegits

 

Indicadors

Instruccions
                                                           

1. Indicadors de context
    Fitxes de recollida de dades

2. Indicadors de legislació i planificació
    Fitxes de recollida de dades

3. Indicadors de mitjans

    Fitxes de recollida de dades 

4. Indicadors de processos
    Fitxes de recollida de dades  

5. Indicadors d'activitats i serveis  
    Fitxes de recollida de dades

6. Indicadors de resultats

    Fitxes de recollida de dades


ENP.jpg (59866 bytes)

Resum de les dades obtingudes

Publicació: Protegits, de fet o de dret? Primera avaluació del sistema d’espais
naturals protegits de Catalunya