SERRA DE MIRALLES: GRONY DE MIRALLES

Natura entre castells

Descripció del medi i del paisatge

Ý

Inici


Accés i itinerari


Medi natural

 

4

Documentació

La serra de Miralles presenta una allargassada successió de crestes rocoses de continuïtat quilomètrica, d’orientació NE-SO i fortament inclinades cap al nord i separades per petites depressions intermèdies que sovint han permès establir-hi estrets camps de conreu. Es troba recoberta predominantment per pinedes de pi blanc i brolles de romaní i bric d’hivern, tot i que les especials característiques del relleu permeten que s’hi trobin altres tipus de vegetació: alzinar, bosc de ribera, vegetació rupícola, etc.

 

El seu punt culminant, el Grony de Miralles, arriba als 866 m i permet tenir una visió privilegiada de la serralada Prelitoral i, també, dels Pirineus. En altres sortints rocosos s’hi troben les restes des castells de Miralles i de Queralt, prova evident de la singularitat del relleu d’aquesta serra.La serra de Miralles va incloure’s al PEIN amb el nom de Serra de Miralles-Queralt, tot i que conjuntament amb altres espais propers s’ha incorporat a la xarxa Natura 2000 i ha agafat la denominació menys explícita de Sistema Prelitoral Central. Els castells de Miralles i de Queralt, també es troben catalogats com a béns d’interès cultural.

 
 

 

Lloc

Serra de Miralles, entre els termes de Santa Maria de Miralles i Bellprat.  

Comarca

Anoia.

Longitud de l’itinerari

Itinerari bàsic (Castell de Miralles-Grony de Miralles): 8,07 km . Prolongació (Castell de Queralt): 5,93 km .

Accés amb transport públic

No és fàcil l’accés amb transport públic. Els dies feiners hi ha un 
autobús d’Igualada a la Llacuna que passa per la C-37 però 
en horaris poc favorables
Cerqueu itineraris i horaris.

Època més recomanable

Tot l’any.

Dificultat

Baixa.  

 

Autors

Josep Germain, Josep M. Ninot, Oriol Oms i Jaume Soler.

 

Institució Catalana d’Història Natural
Carme, 47 – 08001 Barcelona - ichn@iec.cat - http://ichn.iec.cat.