Institució Catalana d’Histňria Natural (ICHN)

La recerca i la gestió dels espais costaners i marins protegits als Paďsos Catalans


Presentació

Josep Peńuelas i Reixach
, president de la Institució Catalana d’Histňria Natural
Francesc Piferrer i Circuns, Societat Catalana de Biologia
Ricard Guerrero Moreno, secretari científic de l’Institut d’Estudis Catalans

Moderadors:
Josep Germain i Otzet
Andreu Salvat i Saladrigas

 Pončncies

Recerca i gestió a dos espais costaners i marins fronterers: Cervera-Banyuls i Cap de Creus
Josep Lloret
, Departament de Cičncies Ambientals, UdG i membre del comitč assessor de la Reserva Marina de Cervera-Banyuls (Catalunya Nord)     


La recerca i la gestió als espais costaners i marins del delta de l’Ebre

Carles Ibŕńez, cap de la Unitat d’Ecosistemes Aquŕtics (UEA-IRTA)


Contribució dels projectes LIFE a la gestió del litoral del Parc Natural de l’Albufera
Jordi Domingo, coordinador del projecte LIFE Medi Ambient ECOLIGHT. Oficina Tčcnica Devesa-Albufera (Valčncia)


La recerca i la gestió als espais costaners i marins de la Sardenya , amb particular referčncia a l’Alguer
Antonio Torre, consultor ambiental; membre de la Comissió de la Reserva de l’Ŕrea marina protegida de Cap de Caça-Illa Plana. Responsable de la secció de Medi ambient de l’Obra Cultural de l’Alguer

Resum Pončncia


La recerca i la gestió aplicada a la conservació en espais naturals protegits d’Eivissa i Menorca
Carles Santana, director del Parc Natural de s’Albufera des Grau. Centre d’Interpretació Rodríguez-Femenias  


Figures de protecció, recerca i estratčgies de gestió als ecosistemes litorals de les Illes Balears

Guillem Xavier Pons, professor del Departament de Cičncies de la Terra de la UIB i membre de la Junta de la Societat d’Histňria Natural de les Balears


La recerca des de les ONG de conservació: de l’estudi i el seguiment d’ocells a la protecció d’espais costaners i marins
Cristina Sŕnchez, delegada de SEO/BirdLife a Catalunya

Resum Pončncia


Valors i funcions de les zones humides litorals
i els seus conflictes de gestió
María José Vińals
, Universitat Politčcnica de Valčncia. Directora de l’Oficina d’Acció Internacional


Les reserves marines i els grans vertebrats: utilitat i criteris de disseny
Lluís Cardona, GRC Grans Vertebrats Marins, Universitat de Barcelona-Universitat Pompeu Fabra

Resum Pončncia


El projecte DEDUCE (Interreg IIIC): indicadors de desenvolupament sostenible en els espais naturals marins i costaners

Xavier Martí
, cap de l’Ŕrea d’Estudis, Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat (DMAH)Taula Rodona.
La recerca i la gestió en els espais costaners i marins protegits

Ramon Luque, director general de Medi Natural (DMAH)
Santiago Juan, Sotsdirector general d’Actuació
Joandomčnec Ros
, Departament d’Ecologia, Facultat de Biologia (UB) i secretari general de l’IEC
Jordi Serra, Departament d'Estratigrafia, Paleontologia i Geocičncies Marines, UB
Josep Lloret, Departament de Cičncies Ambientals, Universitat de Girona
Andreu Salvat, secretari de la Institució Catalana d’Histňria Natural

Vegeu la ressenya de la sessió en el Notícies de la ICHN