Treballs de la Societat Catalana de Lepidopterologia_Número 17_Any 2021_ISSN: 1132-7669

 

Índex

Bellavista, J. Llista anotada dels noctuoïdeus de Catalunya (Lepidoptera: Noctuoidea)............................................................................. 5

Requena, E. & Pérez De-Gregorio, J.J. Contribució al coneixement de la família Coleophoridae Hübner,
[1825] a Catalunya (Lepidoptera: Coleophoridae)............................................................................................................................. 61

Normes de publicació.................................................................................................................................................................... 99


Treb. Soc. Cat. Lep., 17: 5-60; 10.XII.2021 ISSN: 0210-6159

Llista anotada dels noctuoïdeus de Catalunya (Lepidoptera: Noctuoidea), Josep Bellavista i Admetlla

Abstract. Annotated check list of the noctuoid moths (Lepidoptera: Noctuoidea) of Catalonia - An annotated check list of the Catalan species of Noctuoidea is presented, consisting of 736 species. Three new synonyms are proposed: Episema hispana Boisduval, 1828 = Episema grueneri Boisduval, [1837] (syn. nov.), and Trigonophora iodea (Guenée, 1841) = Trigonophora jodea (Herrich-Schäffer, 1850) (syn. nov.), and Fissipunctia Beck, 1991 = Apterogumen Berio, 2002 = Apterogenum Fibiger & Hacker, 2007; an incorrect subsequent spelling of Apterogumen, (syn. nov.). [Phalaena] Bombyx crenata Esper, 1785 is considered a junior primary homonym of Phalaena crenata Hufnagel, 1766, and Agrotis spinifera (Hübner, [1808]) a junior secondary homonym of Agrotis spinifera (de Villers, 1789). Lygephila lusoria glycyrrhizae (Staudinger, 1861) and Odice blandula (Staudinger, 1861) are also considered valid combinations. The list is arranged according to species membership in higher-level taxa, based on the most recent working hypotheses of a comprehensive phylogenetic framework for the Noctuoidea. The species reported as new to Catalonia since 2000 and the taxa that have primary types from localities in the Catalan geography are indicated. This checklist also serves to correct minor nomenclatural errors in the European checklists of Fibiger & Hacker (2005) and Yela & Zahiri (2011).

Resum. Es presenta una llista comentada de les espècies catalanes de la superfamília Noctuoidea, que consta de 736 espècies. Es proposen tres noves sinonímies: Episema hispana Boisduval, 1828 = Episema grueneri Boisduval, [1837] (syn. nov.), Trigonophora iodea (Guenée, 1841) = Trigonophora jodea (Herrich-Schäffer, 1850) (syn. nov.), i Fissipunctia Beck, 1991 = Apterogumen Berio, 2002 = Apterogenum Fibiger & Hacker, 2007, grafia posterior incorrecta d‘Apterogumen, (syn. nov.). Es considera que [Phalaena] Bombyx crenata Esper, 1785 és un homònim primari més modern de Phalaena crenata Hufnagel, 1766, i Agrotis spinifera (Hübner, [1808]) un homònim secundari més modern d‘Agrotis spinifera (de Villers, 1789). També es consideren com a combinacions vàlides Lygephila lusoria glycyrrhizae (Staudinger, 1861) i Odice blandula (Staudinger, 1861). La llista està ordenada segons la pertinença de les espècies a tàxons de nivell superior, basant-se en les hipòtesis de treball més recents dins d’un marc filogenètic complet per als noctuoïdeus. S’indiquen les espècies reportades com a noves per a Catalunya des de l’any 2000 i els tàxons que tenen tipus primaris procedents de localitats de la geografia catalana. Aquesta llista també serveix per corregir errors menors de nomenclatura a la llistes europees publicades per Fibiger & Hacker (2005) i Yela & Zahiri (2011).

Resumen. Lista anotada de los noctuoideos (Lepidoptera: Noctuoidea) de Cataluña - Se presenta una lista comentada de las especies catalanas de la superfamilia Noctuoidea, que consta de 736 especies. Se proponen tres nuevas sinonimias: Episema hispana Boisduval, 1828 = Episema grueneri Boisduval, [1837] (syn. nov.), Trigonophora iodea (Guenée, 1841) = Trigonophora jodea (Herrich-Schäffer, 1850) (syn. nov.), y Fissipunctia Beck, 1991 = Apterogumen Berio, 2002 = Apterogenum Fibiger & Hacker, 2007, grafia posterior incorrecta de Apterogumen, (syn. nov.). Se considera que [Phalaena] Bombyx crenata Esper, 1785 es un homónimo primario más moderno de Phalaena crenata Hufnagel, 1766, y Agrotis spinifera (Hübner, [1808]) es un homónimo secundario más moderno de Agrotis spinifera (de Villers, 1789). También se consideran como combinaciones válidas Lygephila lusoria glycyrrhizae (Staudinger, 1861) y Odice blandula (Staudinger, 1861). La lista está ordenada según la pertenencia de las especies a taxones de nivel superior, basándose en las hipótesis de trabajo más recientes dentro de un marco filogenético completo para los noctuoideos. Se indican las especies reportadas como nuevas para Cataluña desde el año 2000 y los taxones que tienen tipos primarios procedentes de localidades catalanas. Esta lista también sirve para corregir errores menores de nomenclatura a la listas europeas publicadas por Fibiger & Hacker (2005) y Yela & Zahiri (2011).

Key Words: Notodontidae, Erebidae, Euteliidae, Noctuidae, Nolidae, check list, Catalonia, Iberian Peninsula.


Treb. Soc. Cat. Lep., 17: 61-95; 10.XII.2021                                    ISSN: 0210-6159

Contribució al coneixement de la família Coleophoridae Hübner, [1825] a Catalunya (Lepidoptera: Coleophoridae), Emili Requena¹ & Josep Joaquim Pérez De-Gregorio¹
¹Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Laboratori de Natura. Passeig Picasso s/n. 08003 Barcelona.

Abstract. A joint study of the Coleophoridae family is carried out in Catalonia. The current census of the present species is fixed in 129 taxa and 44 new taxa are mentioned, three of which (Coleophora lithargyrinella Zeller, 1849, Coleophora nepetellae Baldizzone & Nel, 2014, and Coleophora hemerobiella Scopoli, 1763) are equally faunistic news for the Iberian Peninsula.
Resum. Es fa un estudi de conjunt de la família Coleophoridae a Catalunya. Es fixa en 129 tàxons el cens actual de les espècies presents i s`esmenten 44 tàxons nous, tres dels quals (Coleophora lithargyrinella Zeller, 1849, Coleophora nepetellae Baldizzone & Nel, 2014, i Coleophora hemerobiella Scopoli, 1763) son igualment novetat faunística per a la península Ibèrica.

Key Words: Microlepidoptera, Coleophoridae, Catalonia, Iberian Peninsula, faunistics.


Si voleu més informació...
Si voleu més informació sobre les activitats de la Societat Catalana de Lepidopterologia podeu adreçar-vos a l’apartat de correus 35049; 08080 Barcelona o, per correu electrònic, a l’adreça: scl.ichn@iec.cat
Torna