Treballs de la Societat Catalana de Lepidopterologia_Número 16_Any 2009_ISSN: 1132-7669

 

Treb. Soc. Cat. Lep., 16: 5-77, làms. 1-5; 31.XI.2009 ISSN: 0210-6159

Aproximació a la fauna dels gelèquids de Catalunya i Balears (Lepidoptera: Gelechiidae), d’Emili Requena
C. de Sant Cugat, 21; 08700 Igualada.

Abstract. An approximation to the family Gelechiidae in Catalonia and Balearic islands (Lepidoptera: Gelechiidae). We provide new and bibliographic data on the distribution in Catalonia and the Balearic Islands of 168 species of the family Gelechiidae Stainton, 1854. In all, 17 species are cited for the first time in the Iberian Peninsula. Data on the first description and works in which adult insects and their genitalia are depicted, as well as photographs of adults and drawings of the genitalia of 14 species poorly represented in the bibliography, are given.

Resum. Es presenta el recull de dades, tant bibliogràfiques com noves, sobre la distribució a Catalunya i Balears de 168 espècies de la família Gelechiidae Stainton, 1854. Se citen per primera vegada 17 espècies noves per a la península Ibèrica. Es donen les dades de la descripció original i les obres on es troba la representació tant de l’adult com de la genitàlia. S’acompanya de les fotografies dels adults i dibuixos de les genitàlies de catorze espècies difícils de trobar en la bibliografia a l’abast.

Key Words: Microlepidoptera, Gelechiidae, faunistics, Catalonian, Iberian Peninsula.


Si voleu més informació...
Si voleu més informació sobre les activitats de la Societat Catalana de Lepidopterologia podeu adreçar-vos a l’apartat de correus 35049; 08080 Barcelona o, per correu electrònic, a l’adreça: scl.ichn@iec.cat
Torna