Protecció d’invertebrats

Espècies de lepidòpters i documentació de protecció corresponent

Espècies amb citacions a Catalunya Directiva hàbitats Especies de invertebrados de interés comunitario presentes en el territorio Español. (Ver Anexos II, IV y V de la Legislación de Especies y Hábitats de DOCE nº L206 de 22 de julio de 1992) (Anexos Directiva Habitats)

Callimorpha quadripunctaria
Eriogaster catax
Euphydryas aurinia
Graellsia isabelae
Zygaena ignifera
Zerynthia rumina

Conveni de Berna. Apèndix II
Eriogaster catax
Euphydryas aurinia
Maculinea arion
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Proserpinus proserpina
Danaus plexippus
Graellsia isabelae

Conveni de Bonn
Danaus plexippus

Pla d’espais d’interès natural Decret 328 (1992 ). Espècies de fauna estrictament protegides. Annex 4 Lepidòpters inclosos i EIN corresponents.

Albarracina warionis  Serra Llarga

Boloria napaea   Capçalera del Ter i Freser

Chemerina caliginearia  Serra de Montsec

Cuculia argentea  Zona volcànica de la Garrotxa

Epirrhoe tristata  Capçalera del Ter i Freser

Euchloe tagis  Serra Llarga

Graellsia isabelae  Zona volcànica de la Garrotxa, massís del Montseny

Idaea muricata  Aiguamolls de l’Empordà

Microloxia herbaria  Aiguamolls de l’Empordà

Pelosia sp.  Delta de l’Ebre

Rheumaptera hastata  Capçaleres del Ter i Freser

Theria primaria  Serres de Cadí-Moixeró

Zegris eupheme  Serra Llarga

Zygaena carniolica  Serres de Cadí-Moixeró

CITES –  Apèndix II

 

Parnassius apollo

UICN  i categoria assignada

 

Parnassius apollo    R

Carterocephalus palaemon  V

Maculinea arion  V

Maculinea rebeli  V

Danaus plexippus  TP

Erebia gorgone  I

Erebia sthennyo  R

Graellsia isabelae  V

Saturnia pyri  E

Proserpinus proserpina V

Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades (CNEA)
 
Graellsia isabelae – D’interès especial
Eriogaster catax – D’interès especial

Llei 22/2003 de protecció dels animals (modificada per Llei 12/2006, del 27 de juliol)

Espècies protegides de la fauna salvatge autòctona:
Apol·lo o parnàs (Parnassius apollo)
Parnàs (Parnassius mnemosyne)
(Euphydryas (Eurodryas) aurinia)
(Proserpinus proserpina)
(Eriogaster catax)
Graèllsia (Graellsia isabelae)

Espècies de lepidòpters i documents de protecció corresponent

Parnassius apollo   

Berna-II    CITES-II   UICN-R  Llei 22/2003

Parnassius mnemosyne

         Berna-II    Llei 22/2003

Carterocephalus palaemon  

UICN-V

Maculinea arion 

Berna-II     UICN-V

Maculinea rebeli 

UICN-V

Danaus plexippus  

Berna-II     Bonn      UICN-TP

Erebia gorgone 

UICN-I

Erebia sthennyo 

UICN-R

Callimorpha quadripunctaria

         DOCE-II  

Eriogaster catax

         DOCE-II    Berna-II   CNEA  Llei 22/2003

Euphydryas aurinia

         DOCE-II    Berna-II  Llei 22/2003

Graellsia isabelae 

DOCE    UICN-V   Berna-II   PEIN (Zona volcànica de la Garrotxa, massís del Montseny)  CNEA    Llei 22/2003

Saturnia pyri 

UICN-E

Proserpinus proserpina

Berna-II   UICN-V  Llei 22/2003

Zygaena ignifera

         DOCE-II

Zerynthia rumina

            DOCE-II

Albarracina warionis 

PEIN  (Serra Llarga)

Boloria napaea  

PEIN (Capçalera del Ter i Freser)

Chemerina caliginearia 

PEIN (Serra del Montsec)

Cuculia argentea 

PEIN (Zona volcànica de la Garrotxa)

Epirrhoe tristata 

PEIN (Capçalera del Ter i Freser)

Euchloe tagis 

PEIN (Serra Llarga)

Idaea muricata 

PEIN (Aiguamolls de l’Empordà)

Microloxia herbaria 

PEIN (Aiguamolls de l’Empordà)

Pelosia sp. 

PEIN (Delta de l’Ebre)

Rheumaptera hastata 

PEIN (Capçaleres del Ter i Freser)

Theria primaria 

PEIN (Serres de Cadí-Moixeró)

Zegris eupheme 

PEIN (Serra Llarga)

Zygaena carniolica 

PEIN (Serres de Cadí-Moixeró)

 
 
Torna