Calendari d’ctivitats de la SCL

Us proposem un calendari preliminar de les activitats que la SCL preveu programar per a l'any 2015. Les dates d'algunes activitats ja han estat fixades, mentre que les d'altres encara estan pendents de ser concretades. Tot i això, aquest calendari preliminar vol servir perquè estigueu assabentats amb prou antelació de les nostres propostes. Com sempre us anirem informant de cada activitat quan s'apropi la data de celebració i d'altres que es puguin afegir si fos el cas. Recordeu, a més, que qualsevol soci pot suggerir alguna proposta de sessió científica que estudiarem amb molt d'interès. 

Data

Activitat

Dissabte 11 d’abril

Sopar inaugural de la temporada 2015

Lloc: Restaurant el Pont, Pont de Malafogassa.

Hora: 20 h.

Ja heu rebut informació sobre aquesta activitat.

Dissabte 9 de maig

Variació alar en melanisme a la Blanqueta perfumada (Pieris napi) a partir d'un gradient estacional i altitudinal, a càrrec d’Andreu Ubach (soci de la SCL).

La Blanqueta perfumada presenta un polifenisme entre generacions que ha estat demostrat per estudis realitzats als països nòrdics. En aquesta xerrada, Andreu Ubach, que participa en un projecte de tres any que pretén mostrar com això funciona a la regió mediterrània, explicarà els resultats obtinguts en un mostreig dut a terme a 6 localitats a Catalunya que, a més presenten un gradient altitudinal, per tal d’avaluar el grau de melanisme de successives generacions en relació a les condicions ecològiques en què es troben els individus.

Lloc: sala polivalent del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (Museu Blau; espai del Fòrum).

Hora: 11 h.

Juny o juliol

Sortida col·lectiva de la SCL al PNCM

S’està intentant organitzar una sortida col·lectiva a alguna localitat del PNCM, dins del marc dels estudis que realitzem sobre els seus lepidòpters. Sobre el lloc i les dates us informarem més endavant. L’excursió s’organitzarà dintre de la segona quinzena de juny i la primera de juliol.

De l’1 al 5 d’octubre

Dotzenes Nits de les Papallones (CMN-2015)

Aquesta activitat s’organitzarà amb les mateixes premisses que en les edicions anteriors. Més endavant rebreu informació detallada.

Dissabte 7 de novembre

Trobada d’estudiosos dels microlepidòpters a Catalunya

Es tracta d’una nova iniciativa que volem organitzar un cop cada temporada. El format serà semblant a la sessió que clou el nostre calendari, a base de comunicacions més o menys formals sobre aspectes relacionats amb els microlepidòpters.

Lloc: sala polivalent del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (Museu Blau; espai del Fòrum). Hora a determinar.

Dissabte 12 de desembre

L’Any lepidopterològic 2015

Lloc: sala polivalent del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (Museu Blau; espai del Fòrum).

Hora: 11 h.


Si voleu més informació...
Si voleu més informació sobre les activitats de la Societat Catalana de Lepidopterologia podeu adreçar-vos a l’apartat de correus 35049; 08080 Barcelona o, per correu electrònic, a l’adreça: scl.ichn@iec.cat
Torna