Institució Catalana d’Història Natural (ICHN)

Societat Catalana de Fotògrafs de la Natura

La Societat Catalana de Fotògrafs de la Natura (SCFN) es constituí com a grup de treball de la ICHN el 19 de gener de 2008, formada per 30 socis de la ICHN, filial de l’IEC.

Normativa reguladora de l’activitat fotogràfica a la natura