LES PAPALLONES D’OSONA

 

Entitat promotora: Grup de Naturalistes d'Osona (delegació comarcal de la Institució Catalana d'Història Natural).

Àmbit d’estudi: les papallones diürnes d'Osona.

Durada prevista: projecte iniciat el 2018.

Objectiu: contribuir al coneixement d'aquest grup biològic i facilitar la presa de dades per part dels ciutadans (especialment a través Ornitho.cat) per contribuir al seu estudi científic com a bioindicador de l'estat ecològic del nostre paisatge.

Participants: projecte obert a tota persona interessada amb independència de la disponibilitat de temps i coneixements específics.

Contacte: per formar-ne part s'ha de contactar amb la coordinadora del grup: Alba Puntí.

 
 


Institució Catalana d’Història Natural

Carme, 47 - 08001 Barcelona - ichn@iec.cat - http://ichn.iec.cat.