ELS LÍQUENS DE LA GARROTXA

 

Entitat promotora: Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural.

Àmbit d’estudi: els líquens de la comarca de la Garrotxa.

Durada prevista: el 2018 es preveu elaborar el catàleg de líquens de la Garrotxa; a partir de l'any 2019 es treballarà en la realització de l'atles.

Objectiu: incrementar el coneixement dels líquens de la Garrotxa amb la participació ciutadana.

Participants: projecte obert a tota persona interessada en el món dels líquens, amb independència de la disponibilitat de temps i coneixements específics.

Contacte: per formar-ne part s'ha de contactar amb el coordinador del grup: Xavier Oliver.

 
 


Institució Catalana d’Història Natural

Carme, 47 - 08001 Barcelona - ichn@iec.cat - http://ichn.iec.cat.