LA FLORA AMENAÇADA DE LA GARROTXA I EL RIPOLLÈS

 

 

Entitat promotora: Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural.

Àmbit d’estudi: espècies de la flora amenaçada de les comarques de la Garrotxa i el Ripollès.

Durada prevista: en funcionament des del 2002, continua amb diferents projectes de seguiment d'espècies de la flora amenaçada.

Objectiu: incrementar el coneixement i les actuacions de conservació en relació amb la flora amenaçada de la Garrotxa i el Ripollès, incorporant les persones interessades al grup.

Participants: projecte obert a tota persona interessada amb independència de la disponibilitat de temps i coneixements específics.

Contacte: per formar-ne part s'ha de contactar amb els coordinadors del grup: Xavier Oliver i Beatriu Tenas.

 
 


Institució Catalana d’Història Natural

Carme, 47 - 08001 Barcelona - ichn@iec.cat - http://ichn.iec.cat.