Institució Catalana d’Història Natural (ICHN)

El Cau del Cargol

El Cau del Cargol és una col·lecció de conquilles de mol·luscs fundada l’any 1952 per Jaume Bot i Arenas (1904-1983).

La recol·lecció directa a les platges del Maresme i la col·laboració dels pescadors de la costa catalana primer, i la incorporació d’exemplars de tot el món a partir de viatges a diversos països amb l’adquisició d’importants col·leccions després, com la col·lecció Montruzier de Nova Caledònia o la col·lecció Couprie procedent de l’illa de Yeu, li van permetre aplegar una important col·lecció malacològica de més de 16.000 espècies diferents de totes les àrees zoogeogràfiques del món. La col·lecció aplega així el treball de diversos naturalistes des de l’any 1850 fins avui i compta amb valuoses conquilles molt ben conservades. Des de molt aviat, la col·lecció del Cau del Cargol es va obrir al públic amb la voluntat que els visitants fessin ús de la seva sensibilitat per admirar la bellesa d’aquestes joies de la natura. Jaume Bot i Arenas, era membre de la Institució Catalana d’Història Natural i va col·laborar en el Llibre Blanc de la Gestió de la Natura als Països Catalans publicat l’any 1976, amb l’article dedicat al tractament dels arbres viaris.

Actualment l’activitat del Cau del Cargol - Museu de Conquilles, està dedicada sobretot a les activitats pedagògiques i de divulgació. Una mostra de més de mil exemplars seleccionats entre el quantiós fons de la col·lecció, s’exposa al públic presentada amb criteri zoogeogràfic. A més d’aquesta selecció de més d’un miler de conquilles del contingut de la col·lecció, s’exposa una introducció a la biologia que convida a reflexionar els visitants sobre la biodiversitat, la geometria i les proporcions en les estructures naturals o el paper de la història natural i la nostra percepció en la comprensió i interpretació de la vida. S’ofereixen també visites guiades i activitats complementàries per a escoles i grups en general.

Si voleu més informació, adreceu-vos a: caudelcargol@caudelcargol.com