Institució Catalana d’Història Natural (ICHN)

Butlletí, núm. 85

Butlletí de la ICHN, número 85. ISSN 2013-3987 (online edition); ISSN: 1133-6889 (print edition).

Article

Autors

Pdf
Primer trimestre 85 (1)

Distribució de macrolíquens a Catalunya amb noves dades corològiques sobre líquens protegits.

Artur Lluent & Antonio Gómez-Bolea.
L’associació Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoeni a Catalunya.  Jordi Bou Manobens & Lluís Vilar Sais. 
Dos noves espècies del gènere Parvospeonomus Bellés & Escolà, 1977 (Coleoptera: Leiodidae: Leptodirini).  Jordi Comas.

Actualització de la informació sobre la població de Saponaria glutinosa (Caryophyllaceae) a l’Alt Urgell (Catalunya).  Albert Tarragó. 
Sclerodermus versus Scleroderma (Hymenoptera: Bethylidae). Juli Pujade-Villar, Amador Viñolas, Josep Muñoz-Batet, Denis J. Brothers & Celso O. Azevedo.
Segon trimestre 85 (2)
Notes florístiques de les conques altes dels rius Segre i Llobregat. V. Pere Aymerich Boixader.
La xinxa de l’eucaliptus, Thaumastocoris peregrinus Carpintero & Dellapé, nou heteròpter exòtic per a Catalunya (Hemiptera: Thaumastocoridae). Jan Tomàs, Adrià Miralles-Núñez & Adrián Necoechea.
Diversitat, distribució i fenologia de les cigales (Hemiptera: Cicadidae) a Catalunya (NE Península Iberica). Pere Pons, Rafael Carbonell Font, Martí Franch, Josep M. Bas, Daniel Espejo Fraga, Ferran Fontelles, David Funosas, Marc Fusellas, Roger Puig-Gironès, Carles Tobella & Marc Franch.
Alloeorhynchus (Alloeorhynchus) flavipes (Fieber, 1836), espècie reconfirmada per a la fauna ibèrica (Hemiptera: Heteroptera; Nabidae). Marta Goula, Rafael Carbonell Font, Elena López Gallego & Jan Tomàs.
Un nou gènere i espècie de Molopina hipogeu del Pirineu Català (Alt Urgell, Lleida) (Coleoptera: Carabidae: Pterostichini). Eduard Vives & Jordi Comas.
Segon trimestre 85 (3)    
On the presence of a small population of Sargassum trichocarpum J. Agardh
(Phaeophyceae: Fucales) in Catalonia (Northwestern Mediterranean)
Enric Ballesteros & Boris Weitzmann.
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) al Paratge Natural d’Interès Nacional de
l’Albera (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae) amb notes sobre altres coleòpters saproxílics interessants.
Josep Muñoz-Batet, Joaquim Soler & Amador Viñolas.
Revisión de la familia Salpingidae Leach, 1815 en el área iberobalear (Coleoptera). Amador Viñolas, José Ignacio Recalde Irurzun & Josep Muñoz-Batet.
Erigeron blakei Cabrera (Asteraceae), an alien species confirmed for the
Iberian Peninsula.
Lluís Vilar & Llorenç Sáez.
Nova població de l’espècie amenaçada Asphodelus ramosus subsp. ramosus
(Asphodelaceae) a Catalunya.
Genís Puig & Llorenç Sáez.
Sobre la presència d’Hydropunctaria scabra a la península Ibèrica, i notes sobre altres líquens aquàtics de Les Planes de Son i mata de València.
Cristian Romero & Pere Navarro-Rosinés.
Noves dades poblacionals sobre Daphne alpina (Thymelaeaceae) a Catalunya.
Pere Aymerich & Albert Tarragó.
Primer hospedador conocido de Aegilips clarimontis Kieffer, 1907
(Figitidae: Anacharitinae).
Juli Pujade-Villar, Juan M. Vanegas-Rico & Noel Mata-Casanova.
Nuevos datos sistemáticos y de distribución de Xyletinus (Calypterus) bucephalus s. lat. (Coleoptera: Ptinidae: Xyletininae).
Amador Viñolas & Josep Muñoz-Batet.
Neuroterus titou n. sp. from Costa Rica (Cynipidae: Cynipini) Juli Pujade-Villar & Paul Hanson.
Sobre la variabilitat de Pedicularis pyrenaica i la presència de Pedicularis mixta
(Orobanchaceae) als Pirineus orientals
Ignasi Soriano.
Aportacions a la flora aŀlòctona catalana.
Pere Aymerich & Llorenç Sáez.
Segon trimestre 85 (4)    
Aportacions al coneixement de la flora de les Guilleries orientals i àrees properes (nord-est de Catalunya) – III.  Josep Gesti Perich & Lluís Vilar Sais.
Principals resultats de la campanya micològica russo-catalana als Pirineus catalans occidentals: prats alpins i subalpins i boscos subalpins.  Jordi Vila, Olga Morozova, Anna Fedosova, Tània Jiménez-Paloma & Xavier Llimona.
Primeros registros de Nigrotipula nigra nigra (Linnaeus, 1758) para la Península Ibérica (Diptera: Tipulidae). Jorge Mederos, Adrià Miralles-Núñez & Eduard Marquès-Mora.
Sobre la gairebé absència de Rosmarinus officinalis (Lamiaceae) al Pla d’Urgell i algunes anomalies fenològiques interessants. Antoni Mayoral Arqué. 
Aportacions al coneixement de la flora vascular del sector oriental del massís del Montseny (Catalunya, NE de la península Ibèrica).  Pere Barnola Echenique, Josep Maria Panareda Clopés & Josep Gesti Perich.
Gales i organismes cecidògens de Ponent de la coŀlecció Antoni Ribes. Aitor Martínez-Romero, Antoni Ribes Escolà (†), Berta Caballero-López & Juli Pujade-Villar.
Sobre la distribución de especies de la familia Ciidae Leach, 1819 (Coleoptera) en la Península Ibérica no contempladas en el nuevo Catálogo Paleártico.  Amador Viñolas & Josep Muñoz-Batet.
L’home part de la biosfera: 50 anys d’un article seminal de Ramón Margalef.  Narcís Prat Fornells.