Instituciů Catalana díHistÚria Natural (ICHN)

Butlletí, núm. 85

Butlletí de la ICHN, número 85. ISSN 2013-3987 (online edition); ISSN: 1133-6889 (print edition).

Article

Autors

Pdf
Primer trimestre 85 (1)

Distribució de macrolíquens a Catalunya amb noves dades corològiques sobre líquens protegits.

Artur Lluent & Antonio Gómez-Bolea.
L’associació Bartsia trixaginis-Scirpoidetum holoschoeni a Catalunya.  Jordi Bou Manobens & Lluís Vilar Sais. 
Dos noves espècies del gènere Parvospeonomus Bellés & Escolà, 1977 (Coleoptera: Leiodidae: Leptodirini).  Jordi Comas.

Actualització de la informació sobre la població de Saponaria glutinosa (Caryophyllaceae) a l’Alt Urgell (Catalunya).  Albert Tarragó. 
Sclerodermus versus Scleroderma (Hymenoptera: Bethylidae). Juli Pujade-Villar, Amador Viñolas, Josep Muñoz-Batet, Denis J. Brothers & Celso O. Azevedo.
Segon trimestre 85 (2)
Notes florístiques de les conques altes dels rius Segre i Llobregat. V. Pere Aymerich Boixader.
La xinxa de l'eucaliptus, Thaumastocoris peregrinus Carpintero & Dellapé, nou heteròpter exòtic per a Catalunya (Hemiptera: Thaumastocoridae). Jan Tomàs, Adrià Miralles-Núñez & Adrián Necoechea.
Diversitat, distribució i fenologia de les cigales (Hemiptera: Cicadidae) a Catalunya (NE Península Iberica). Pere Pons, Rafael Carbonell Font, Martí Franch, Josep M. Bas, Daniel Espejo Fraga, Ferran Fontelles,
David Funosas, Marc Fusellas, Roger Puig-Gironès, Carles Tobella & Marc Franch.
Alloeorhynchus (Alloeorhynchus) flavipes (Fieber, 1836), espècie reconfirmada per a la fauna ibèrica (Hemiptera: Heteroptera; Nabidae). Marta Goula, Rafael Carbonell Font, Elena López Gallego & Jan Tomàs.
Un nou gènere i espècie de Molopina hipogeu del Pirineu Català (Alt Urgell, Lleida) (Coleoptera: Carabidae: Pterostichini). Eduard Vives & Jordi Comas.