Institució Catalana d’Història Natural (ICHN)

Butlletí

Butlletí de la ICHN_ISSN 2013-3987 (online edition); ISSN: 1133-6889 (print edition).

Números anteriors

Pdf del Butlletí en curs

Normes de publicació del Butlletí de la ICHN

En encetar el procés d’un nou número del Butlletí de la ICHN, hi ha hagut un relleu en l’equip editorial. El nou responsable, monenat pel Consell Directiu, és Juli Pujade-Villar. Una de les primeres tasques realitzades és canviar el funcionament i el format de la revista. Hi ha tres aspectes importants a tenir en compte:

• Que la publicació dels manuscrits serà on-line una vegada estiguin acceptats, sense esperar a la publicació física en paper a finals d’any la qual cosa proporcionarà una major rapidesa en la publicació.

• Un canvi de
normativa del Butlletí. És imprescindible que els articles segueixin la normativa escrupolosament abans de ser enviats al avaluadors.

• Els articles s’han d’enviar a l’adreça: butlleti.ichn@iec.cat