Pi blanc i llentiscle afectats per la fredorada de gener de 1985 a Sant Fruitós de Bages. Els pins pinyers com els que figuren al fons, tot i ser considerats arbres típicament mediterranis, no ens consta que sofrissin enlloc cap mena de dany. [foto Florenci Vallès, 1985]