El febrer o el març al Bages, unes setmanes més tard que a les comarques litorals, floreixen els ametllers (Prunus dulcis). Llavors el paisatge resplandeix d'un blanc lluminós, l'anunci de l'arribada de la primavera. Les imatges mostren, a dalt, la blancor florida del camp d'ametllers on a la de les capçades dels ametllers s'hi suma la de les ravenisses (Diplotaxis erucoides) de terra, i a baix els detalls de la flor i del fruit, l'ametlló. El conreu de l'ametller al Bages ha perdut la importància econòmica que tingué durant bona part del segle passat. En queden però molts camps ben cuidats i nombrosos exemplars disseminats, de manera que el seu valor al paisatge humanitzat es manté. L'àrea de conreu de l'ametller està limitada per les glaçades tardanes que malmeten el fruit incipient. [fotos Florenci Vallès (dalt i baix dreta) i Jordi Badia (baix esquerra)]