Les nevades són un fenomen poc freqüent al Bages (la mitjana anual de dies de nevada a Manresa és de poc més d'un dia), però la de desembre de 1962, amb un gruix de 63 cm a Manresa, ha passat a la història. [foto Ignasi Rubinart / Arxiu Històric Ciutat de Manresa]