Dades de l'estació meteorològica del monestir. [gràfica Florenci Vallès]