Dades de les estacions meteorològiques de FECSA (del 1930 al 1978), de la EPSEM-UPC (del 1979 al 1999) i del Camp d'Aprenentatge i Casa de la Natura de La Culla (del 2000 al 2007). [gràfica Florenci Vallès]