La rogeta o roja (Rubia peregrina ssp. peregrina) és una planta enfiladissa, aspra per les punxetes que, de dalt a baix de la tija quadrangular i al volt de les fulles disposades inconfusiblement en verticils de quatre, la protegeixen i li permeten d'enfilar-se. A la imatge de l'esquerra la veiem en flor, a sota en fruit. La rogeta és una planta molt comuna als alzinars clars i a les garrigues.

[fotos Jordi Badia]