Institució Catalana d’Història Natural (ICHN)

Acta de lAssemblea General de la ICHN, del 25 de juny de 2014


1. Parlament del president
 

Joan Pino inicia l’assemblea general ordinària de la ICHN donant la benvinguda als socis, agraint-los la seva assistència i explicant ràpidament quin serà l’ordre del dia de la sessió.

 

2. Nomenament de Lluís Paluzie com a Soci d’Honor de la ICHN

 

L'assemblea començà amb el nomenament com a Soci d'Honor de Lluís Paluzie Mir en reconeixement de la seva llarga trajectòria en favor de la conservació de la natura de Catalunya. Josep Germain i Joandomènec Ros van glossar la figura de Lluís Paluzie tot recordant que va ser el primer cap del Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona (1974-1983) i que actualment és membre del Consell de Protecció de la Natura, òrgan del qual ha estat president durant disset anys. També es va destacar la implicació de Lluís Paluzie en la conservació dels valors naturals i del paisatge de la Garrotxa, ja que des del 1983 forma part de la Junta de Protecció del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i ja en el 1977 va presentar en la Campanya per a la Salvaguarda del Patrimoni Natural del Congrés de Cultura Catalana la proposta de declaració de l'Alta Garrotxa com a parc natural. 

 

 

 
     

 

 

2. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General del 13 de juny de 2013

A continuació, el president demana l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General de l’any passat tot recordant que aquesta es troba disponible al web de la ICHN. L’acta s’aprova sense comentaris.

3. Aprovació de les línies generals d’actuació de la ICHN i de la gestió dels càrrecs del Consell Directiu

El secretari de la ICHN, Moisès Guardiola, pren la paraula i present de manera sintètica la Memòria d’Activitats de l’any 2013, que es pot consultar al web de la ICHN. Fa un repàs general de les activitats de les delegacions, dels grups de treball i del Consell Directiu i remarca la gran quantitat de feina feta entre tots, que es concreta en les sortides naturalistes, cursos, sessions, conferències i seminaris, publicacions i en el desenvolupament de nous grups de recerca participativa. Destaca, també, que aquestes activitats s'han realitzat per tot el territori de parla catalana, tot gràcies a la col·laboració desinteressada dels socis.

 

 

 

4. Aprovació dels comptes de l’any 2013

A continuació, la tresorera, Roser Campeny, presenta els comptes de la ICHN a finals del 2013 i fa la previsió pel 2014. S’aproven els comptes del 2013.

5.  Aprovació dels nous socis  

El president reprèn la paraula i llegeix el llistat de nous socis del 2013. Els assistents comproven el llistat i aquest queda aprovat sense comentaris. A continuació informa sobre els socis que han causat baixa durant el 2013.

Relació d'altes de socis de l'any 2013

Associació Orquidològica de Catalunya

 

 

Pilar

Montero

Pous

Museu Cau del Cargol

 

Jordi

Oliveres

Celis

Berta

Caballero

López

 

Enric

Planas

Figueras

Claudia

Calvo

L’orange

 

Dolors

Pujol

Oliveres

Marc

Cargol

Alonso

 

Reyes

Rodríguez

Casas

Raül

Carmona

Garcia

 

Laura

Roqué

Roqué

Parc de la Serralada Litoral

Centre de Documentació

 

 

Roger

Rovira

Rius

Pepi

Compte

Anguela

 

Josep M.

Rovirosa

Fortuny

Ramon

Cros

Saderra

 

Joaquim

Rubió

Galofré

Carlos

Hernández

Castellano

 

Òliver

Sánchez-Camacho

García

Marc

Homs

Padrosa

 

Ferran

Sayol

Altarriba

Joaquim

Lloveras

Santiago

 

Krishna

Sivillà

Rubio

Agustí Manel

López

Rodríguez

 

Mireia

Vila

Escalé

Agustí

Meseguer

Altes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relació de baixes de socis durant el 2013

Jon

Armengol

Puig

 

Andreu

López

Pou

Jaume

Arnau

Cerdan

 

Àngel

López

Soler

Ramon

Ascolies

Creixells

 

Anna M.

Maldonado

 

M. Lluïsa

Asensio

Adalid

 

Anna

Mañé

Jané

Pilar

Àvalos

Gómez

 

M. Rosa

Marcet

Segura

Joan Carles

Baiges

Salvador

 

Xavier

Martínez

Delclòs

Jordi

Cirera

Bach

 

Santi

Martorell

Fabregat

Sebastià

Cros

García

 

Manuel

Miarnau

I Crespo

Robert

Cruañas

Tarradas

 

Maria

Moirón

Cacharrón

Rodrigo

De Lamo

Aguilar

 

Xavier

Monje

I Vega

Manuel

Domènech

Gavaldà

 

Jordi

Moran

De Haro

Gil

Erra

 

Josep M.

Nogué

Juncà

Estació Biològica de

l’Aiguabarreig

 

Roser

Nos

Ronchera

Fulgenci

Farré

Mestre

 

Jordi

Pietx

I Colom

R0salia

Farré

González

 

Rafael-Valentín

Quadrada

Llovera

David

Fernández

Belmonte

 

Josep

Roca

Elias

Javier

Fernández

Trapero

 

Xavier

Roig

I Martínez

Juan Pitter

Ferrio

Díaz

 

Irene

Romero

Ruiz

Aurora

Fontoba

Valsells

 

Joana

Roncero

Rico

Xavier

Forés

Albiol

 

Narcís

Sauleda

Parés

Josep

Galobart

Soler

 

Josep

Soler

Puig

Xavier

Garcia

Pardo

 

Dolors

Subirà

I Gusó

Ruth

Garcia

Fernández

 

Jaume

Truyols

Santonja

Martí

Grau

Gimeno

 

Antoni

Vidal

Celma

Roderic

Hernández-Capalleja

Mendoza

 

Sebastià

Vidal-Joan

 

IES de Gironella Experimentals

Àrea de Ciències

 

Gemma

Vives

Jornet

Josep

Lainez

Molinero

 

M. Josep

Xiol

Quingles

Marina Stella

Lee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Elecció dels nous càrrecs del Consell Directiu

A continuació, el secretari de la Institució va presentar la memòria anual d'activitats i la tresorera un resum de la situació econòmica de l'entitat. Tot seguit es va fer la votació per renovar els càrrecs del Consell Directiu. Després del recompte, els resultats són els següents:

 

Presidència: Joan Pino Vilalta
Tresoreria Roser Campeny Valls
Vocalies: Eulàlia Comas Lamarca
  Juli Pujade Vilar
  Delfí Sanuy Castells
  Ferran Sayol Altarriba

Una vegada finalitzada la votació i el recompte, el president dóna la benvinguda als nous vocals i als membres del consell que canvien de càrrec.

 

 

7. Torn obert de paraules

En el torn obert de paraules es va aprofitar l'oportunitat per recordar els instruments que la Llei del patrimoni cultural català ofereix per a la protecció de determinats components del patrimoni natural, ja sigui dels jaciments paleontològics o dels entorns de protecció de determinats béns culturals d'interès..

 

Sense res més a comentar, es dóna per acabada l’Assemblea General 2014 cap a les nou del vespre.

   

Moisès Guardiola                                  Amb el vist i plau del president:
Secretari                                            Joan Pino Vilalta