Institució Catalana d’Història Natural (ICHN)

Acta de lAssemblea General de la ICHN, del 30 de juny de 2008


1. Parlament del president 

Josep Peñuelas, com a president de la ICHN, va iniciar l’acte donant la benvinguda a la cinquantena d’assistents i explicant que aquest any el Consell Directiu havia volgut reconèixer la tasca dels naturalistes de base, de vegades els més anònims de l’entitat, sense la feina dels quals es perdria la raó de ser de la ICHN. Comentà que s’havia pensat concedir el reconeixement de soci d’honor al Sr. Camil Torres, el soci més antic de l’entitat, però que malauradament ja no és amb nosaltres. Aquest any doncs, no s’ha concedit el reconeixement de soci d’honor.  

A continuació avança alguns dels reptes de futur de la ICHN, com l’establiment de la Secretaria Tècnica amb el suport de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. Si tot continua com està previst, a mitjan setembre, la ICHN podrà comptar amb el suport d’un tècnic per organitzar i supervisar els projectes i les diferents activitats de l’entitat. Destaca que aquesta col·laboració amb l’Ajuntament del Prat ha estat possible per el treball desinteressat del vicepresident de la ICHN, Joan Pino.

També explica que recentment s’ha rebut el manuscrit definitiu de la publicació més esperada de la ICHN dels últims temps: L’Avaluació del sistema d’espais naturals protegits de Catalunya. Aquesta publicació es presentarà públicament el 17 de setembre.


2. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General del
19 de juny de 2007

A continuació, el president inicia la segona part de la sessió i demana l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General de l’any passat tot recordant que aquesta es troba disponible al web de la ICHN. L’acta s’aprova sense comentaris.                        


3. Aprovació de les línies generals d’actuació de la ICHN i de la gestió dels càrrecs del Consell Directiu

Xavier Escuté, com a secretari pren la paraula a continuació i es disposa a presentar de manera sintètica la Memòria d’activitats del 2007 que ha estat lliurada en paper als assistents. Inicia l’explicació comentant que no s’han inclòs els punts destacats pel president perquè tant la consolidació de la Secretaria Tècnica com la finalització de la publicació sobre l’Avaluació del sistema d’espais protegits de Catalunya corresponen a activitats del 2008 i per tant seran presentades l’any que ve. De totes maneres, si algun dels assistents en vol saber alguna cosa més, pot preguntar-ho al final de l’exposició.  

De la presentació, destaca que la ICHN té 994 socis, que el nombre de delegacions es manté en 5 (Bages, Garrotxa, Franja de Ponent, Osona-Grup Naturistes d’Osona i País Valencià), que durant el 2007 s’ha incorporat un nou grup de treball a part d’Oxygastra: la Societat Catalana de Fotògrafs de la Natura, i que el nombre de societats adherides ha augmentat en dues noves entitats (ara en son 8): l’Associació Catalana de Malacologia i l’Associació Ibèrica de Mirmecologia. Tot seguit fa un repàs general de les activitats de les delegacions i dels grups de treball i acaba la presentació amb les activitats organitzades des del Consell Directiu. Destaca la gran quantitat d’activitats que es van organitzar durant el 2007 i la gran cobertura al llarg dels Països Catalans, tot gràcies a la col·laboració desinteressada dels socis. (Podeu veure la presentació al web de la ICHN).  

Els assistents aplaudeixen l’actuació de la ICHN pel 2007.


4. Aprovació dels comptes de l’any 2007

Tot seguit, Marc Martín com a tresorer, presenta l’estat de comptes de la ICHN a finals del 2007 i la previsió pel 2008. Remarca que tot i que els números mostren que hi ha superàvit, això és degut a que a finals del 2007 encara quedaven per finalitzar alguns projectes i que per tant, el pressupost encara estava pendent de ser consumit. S’aproven els comptes pel 2007. (També podeu veure la presentació al web de la ICHN).


5.  Aprovació dels nous socis  

 Durant l’any 2007 es van donar d’alta a la ICHN les persones següents:

 Pere

Abelló

i Sala

Antoni

Mayoral

Arqué

 Pere

Alzina

i Bilbeny

Maria Goretti

Merseburger

Canals

 Associació

Catalana

de Malacologia

Laia

Mestre

Arias

 Associació

Ibèrica

de Mirmecologia

Marina

Mir

i Teixidó

 Anna

Àvila

 

Matilde

Morales

Sanchís

 Jaume

Ayguadé

i Ayguadé

Francesc

Muntada

i Sagrado

 Alfred

Bellés

Mitjans

Pau

Núñez

Santos

 Sergi

Bosch

Vazquez

Anna

Omedes

Regàs

 Ferran

Bravo

Querol

Neus

Oromí

Farrús

 Camp

d’Aprenentatge

de la Vall de Boí

José Antonio

Ortiz

Cortecero

 Joan

Canals

Taron

Jesús

Ortiz

Durà

 Emili

Casals

i Parladé

M. Carme

Palomar

Cònsul

 Lourdes

Chamorro

Lorenzo

Miguel Ángel

Pedrera

Pomeda

 Eulàlia

Comas

Lamarca

Eduard

Piera

i Pallàs

 Gregori

Conill

Martínez

Olga

Poblet

Sobrino

 Helios

Dalmau

Morago

Albert

Pujolar

Martí

 Roger

Eritja

Mathieu

Joaquim

Reberté

i Ferran

 Pere

Espinet

Godayol

Josep

Roca

Elias

 Marc

Estiarte

i Garrofé

Sílvia

Roca

Loubat

 Antoni

Fernández

Garcia

Anselm

Rodrigo

Domínguez

 Xavier

Forés

Albiol

Joana

Roncero

Rico

 Carme

Jurado

i Sayós

Lídia

Salvanera

i Jordà

 José A.

Latorre

Jiménez

Júlia

Saura

Salvadó

 Marta

López

i Salvans

Montserrat

Suarez

Corominas

 Núria

Marjanedas

Stremlow

Sebastià

Vidal-Joan

 

 David

Martínez

Alba

David

Vilasís

Boix

 Guillem

Mas

Cornet

Jordi

Xampeny

Cros

 Xavier

Maynou

Señé

 I shan donat de baixa:

Josep

Amengual

i Ferragut

Jaume

Arnau

i Baig

Jaume

Calls

i Cases

Mercè

Cartañà

i Arcediano

Creu

Casas

i Sicart

Eulàlia

Codinach

i Vanaclocha

Oriol

de Bolòs

i Capdevila

Lluís

del Carmen

Martin

Carme

Espinet

i Mestre

Josep

Janés

i Tutusaus

Jesús

Matallanas

i García

Carles M.

Milà

i Farnés

Federico

Ortí

i Cabo

Anna

Pou

i Calzada

 

6. Elecció dels nous càrrecs del Consell Directiu     

Aquest any calia renovar la Presidència i la Tresoreria. Tot i que només hi havia una candidatura, es procedí a la votació. 

Dels 48 vots emesos (inclosos els vots per correu), la totalitat votà la candidatura i per tant el Consell Directiu quedà constituït de la manera següent:

Presidència Josep M. Ninot i Sugrañes
Vicepresidència Joan Pino i Vilalta
Secretaria Xavier Escuté i Gasulla
Tresoreria Marc Martín Pérez
Vocalies  Roser Campeny i Valls
  Moisès Guardiola i Bufí
  Pere Luque Pino
  Núria Morral Nadal
  Oriol Oms i Llobet
  Xavier Sabaté i Rotés
  Delfí Sanuy i Castells
  Florenci Vallès i Sala

Vicepresidència                                                            
Un cop finalitzada la votació i el recompte, el president sortint, Josep Peñuelas agraeix a tot l’equip del Consell Directiu la tasca feta i la dedicació a la ICHN i felicita el nou president, Josep Maria Ninot, tot desitjant-li molta empenta i sort en el nou càrrec.

Joan Pino, en nom de tot l’equip del Consell Directiu i de tots els socis en general, agraeix l’excel·lent feina de Josep Peñuelas i li demana que continuï treballant per la ICHN com a soci, com havia fet fins fa quatre anys.

 

                                                                                                                                         

 

Finalment, Josep Maria Ninot, el nou president, agraeix la confiança que se li ha atorgat; l’orgull de ser el nou president i es compromet a treballar a fons per la ICHN els propers dos anys com a mínim. Els assistents aplaudeixen les intervencions dels dos presidents i del vicepresident.

 

 

 

Sense res més a comentar, es dóna per tancada l’Assemblea General 2008 cap a les nou del vespre.   Xavier Escuté i Gasulla
Secretari