Institució Catalana d’Història Natural (ICHN)

Acta de lAssemblea General de la ICHN, del 19 de juny de 2007


El primer acte de l’Assemblea, va ser el nomenament de Jaume Terradas com a soci d’honor de la ICHN. Ferran Rodà, ecòleg, soci de la ICHN i col·lega seu va fer una semblança de la seva trajectòria científica i humana.

A continuació, prengué la paraula Jaume Terrades que va agrair les paraules de Ferran Rodà i el nomenament del Consell Directiu per l’honor de la distinció atorgada. Va fer, també, una conferència basada en el seu llibre Una visió evolutiva de la natura i la societat, després de la qual, Josep Peñuelas li lliurà un petit obsequi.

L’Assemblea continuà amb l’exposició del secretari, Andreu Salvat, de les activitats realitzades durant l’any 2006 i els nous projectes endegats enguany. Esmentà les activitats, projectes i publicacions endegats pel Consell Directiu i, també, dels de les diferents delegacions (Bages, Osona, Franja de Ponent i Garrotxa) i del grup de treball Oxygastra.

El vicepresident, Joan Pino, comentà que pròximament se signarà un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament del Prat de Llobregat, a través del qual es podrà constituir, finalment, la Secretaria Tècnica de la ICHN, cosa per la qual s’han esmerçat molts esforços ja que és de vital importància per al millor funcionament de la nostra entitat.

També es van exposar les gestions que s’estan realitzant per tal que la ICHN formi part del patronat de la Fundació Observatori de la Sostenibilitat de Catalunya.

Durant l’Assemblea es comunicà l’acord del Consell de modificar el Reglament de règim intern per permetre que els membres del Consell Directiu puguin renovar el seu càrrec fins a dues vegades.

Marc Martín va fer una exposició de l’estat econòmic de la ICHN, que presentà un balanç força equilibrat entre ingressos i despeses.

Per acabar es va fer la renovació dels càrrecs del Consell, després de la qual quedà constituït per les persones següents:

Presidència: Josep Peñuelas i Reixach
Vicepresidència:  Joan Pino i Vilalta
Secretaria: Xavier Escuté i Gasulla
Tresoreria: Marc Martín i Pérez
Vocalies: Roser Campeny i Valls
Moisès Guardiola i Bufí
Pere Luque i Pino
Núria Morral i Nadal
Oriol Oms i Llobet

Xavier Sabaté i Rotés

Delfí Sanuy i Castells
Florenci Vallès i Sala


Abans de cloure l’acte, el president agraí la col·laboració dels membres que deixen el Consell, Andreu Salvat i Joan Vallès i donà la benvinguda als qui s’hi incorporen.

Altes i baixes de la ICHN durant lany 2006

Durant l’any 2007 es van donar dalta a la ICHN les persones següents:

Altes:

Raül 

Álvarez Millán

Arnau

Mercadé López

Eva 

Antonell Pedrals

Paul

Muller

Jordi 

Arumí i Domínguez

Eva

Novella Duran

Magdalena 

Badias Morros

Aaron

Pérez Haase

Mireia 

Bartrons Vilamala

Jordi

Rambla

Xavier 

De Lamo Rodríguez

Javier

Retana Alumbreros

Jordi 

Domènech i Pijuan

Montserrat

Rodríguez i Torres

David 

Elié Albà

Valentí

Rull Del Castillo

David 

Fernández Belmonte

Esther

Soler i Monzó

Aurora 

Fontoba i Valsells

Aïda

Tarragó Guarro

Anna 

Gallés Gabarró

Jaume

Torras Torra

Raquel 

Garcia Arrastia

Fran

Trabalon Carricondo

Carles 

Hernando

Rosa

Trobajo

Josep 

Lainez i Molinero

Gemma

Urrea Clos

Pere Manuel 

Luque Pino

Teresa

Vegas Vilarrúbia

Albert 

Masana Serra

Roger

Vila Mani

 

Baixes:

Miquel

Bech i Taberner

Carmel

Expósito i Miró

Verònica

Fernàndez i Pascual

Anna

Gil Gallego

Francesc

Giró i Amigó

Joan Anton

López i Crespo

Pere

Mascareñas i Rubies

Joan

Rosell i Sanuy

Humbert

Salvadó i Cabré

M. Rosa

Teira Esmatges

Lluís

Vallmitjana i Rovira

Xavier Escuté i Gasulla
Secretari

26 de juny de 2007