Institució Catalana d’Història Natural (ICHN)

Associació Catalana de Malacologia

L’Associació Catalana de Malacologia (ACM) és una entitat sense ànim de lucre amb l’objectiu de desenvolupar i fomentar qualsevol mena d’activitat relacionada amb el món de la Malacologia , des de la recerca científica, l’estudi i la divulgació de temes relacionats amb els mol·luscs, fins al seu col·leccionisme.

Atès que es tracta d’una entitat d’àmbit català, una de les nostres fites consisteix a aglutinar i establir vincles permanents de comunicació entre científics malacòlegs, naturalistes amateurs, col·leccionistes aficionats, i professionals diversos, que estiguin relacionats directament o indirecta amb la Malacologia a Catalunya, i fomentar així els estudis malacològics, tot potenciant alhora la protecció del medi natural.  

L’ACM fou creada l’any 1996 i està inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 21.117 de la Secció 1a de Barcelona. Publica anualment un butlletí divulgatiu pels socis (el Butlletí de l’ACM) i una revista científica (Spira), que es reparteixen gratuïtament a tots els socis, i que es distribueixen arreu del món mitjançant l’intercanvi de publicacions amb les principals societats i institucions científiques dedicades a aquesta disciplina. Des del 2007, l’ACM té presència a Internet amb la web MOLLUSC@T (www.molluscat.com).